Da vi i starten af året iværksatte en lytterundersøgelse, var det med et håb om at få svar fra 50 eller 100 af vores lyttere. Nettet flyder jo over med undersøgelser og spørgeskemaer, så derfor har det været overvældende at se, hvor mange svar, vi har fået. Over 220 lyttere har svaret på vores spørgsmål om Stemmer Fra Ådalens udvikling, og vi er glade for at mærke det engagement, der er omkring vores medie i almindelighed og podcast i særdeleshed.

I det følgende vil vi samle lidt op på nogle af de svar, vi har fået.

Vi kan konstatere, at vi har en ret præcis målgruppe. Næsten 98 procent af vores lyttere er mænd, og langt størstedelen (38 procent) er bosiddende i Odense Kommune. 44 procent af vores lyttere er mellem 31 og 40 år gamle, mens den næststørste aldersgruppe er de 21-30-årige (27 procent). Altså er mere end to tredjedele af vores lyttere i alderen 21 til 40 år.

 

Desuden er I ikke storforbrugere af podcasts. Næsten 41 procent af vores lyttere hører mellem to og fire podcasts om ugen, og næsten 32 procent hører kun én podcast, nemlig vores. Til gengæld kan vi også glæde os over et trofast publikum. Over 70 procent har tilkendegivet, at de stort set hører hver eneste afsnit af Stemmer Fra Ådalen

Og så er der indholdet.

Vi er glade for, at vi scorer højt på troværdighedsskalaen, og i det hele taget kan vi se, at vores lyttere er glade for det, vi leverer. På en skala fra 1-10 giver 36 procent os 8 i karakter, mens 24 procent giver 9 og 24 procent giver 10. Det er vi glade for, og vi tager det som et udtryk for, at vi ikke skal lave ret meget om i vores koncept.

I forhold til længden af afsnit, er tilbagemeldingen fra vores lyttere, at det ikke gør så meget, at afsnittene er lange. Det er indholdet, det kommer an på. Det er vi glade for.

Der bliver også uddelt plusser til både vært, redaktionsmedlemmer og udefrakommende gæster. Dog har der været et par bemærkninger om værtens talegaver og fynske dialekt. Til det kan vi oplyse, at nogle af pengene, der er blevet doneret til Stemmer Fra Ådalen, går til et speakerkursus til Stemmer Fra Ådalens vært.

Og apropros økonomi. Vi har noteret os, at man som lytter gerne ser, at en virksomhed sponsorerer Stemmer Fra Ådalen, ligesom flere af deltagerne i lytterundersøgelsen også selv har doneret penge til podcastens udvikling. Vi kan fortælle, at der her i foråret også bliver investeret i mikrofoner og andet udstyr, så vi kan løfte vores videoproduktion.

Endelig bliver der peget på, at vi har lydmæssige udfordringer. Det undrer os, da vi på vores egne afspillere ikke oplever, at lyden er lav eller dårlig. Men vi tager det til efterretning og forsøger at skrue yderligere op fremover.

Tilbage til indholdet. Blandt de mange kvalitative svar og forslag til forbedringer og ændringer af podcasten finder vi meget ros. Det er vi glade for. Samtidig er der også blandt nogle af svarene et ønske om, at Stemmer Fra Ådalen er endnu mere kritiske overfor OB. At der dyrkes mere uenighed i podcasten. Og at vi i endnu højere grad går i struben på klubben.

 

I den forbindelse skal det nævnes, at Stemmer Fra Ådalen er et uafhængigt medie, der både er kritisk over for klub, fans og medier. Vi er ikke et fanmedie, der på kun varetager fansenes interesser. Vi er et medie, der er nysgerrig og kritisk overfor OB, og som søger at blive klogere. Vi søger nuancerne, og vi ved, at ikke alt er sort og hvidt. Derfor leder vi efter hårene i suppen, når OB vinder, og vi ved også, at alt ikke er lort, når OB taber. Podcasten er journalistisk forankret, og derfor er det de journalistiske principper, der tæller, når vi omtaler OB og interviewer OB-folk. Men vi går gerne kritisk til værks, og vi føler selv, at vi rammer plet, når vi fra én side får at vide, at vi er for kritiske, og fra en anden side får at vide, at vi ikke er kritiske nok. Det må være et tegn på, at vi rammer den balance meget godt.

Vi har også fået nogle meldinger på vores omtale af OB’s debatforum, og også her kan vi konstatere, at vi deler vandene og dermed rammer midt mellem to forskellige holdninger til det meget omtalte Forum. Her er et udpluk af to forskellige meninger om vores omtale af Forum:

I bund og grund har vi været glade for alle de input, vi har modtaget til podcasten, og vi skriver de mange konkrete ideer til formater, gæster og så videre ind i vores store dokument med forslag til udvikling af podcasten.

Vi føler allerede, at vi er godt på vej, og vi kan allerede nu sige, at vi har nogle spændende programmer linet op til de kommende uger og måneder.

Vi glæder os til at fortsætte med at levere podcast om OB uge efter uge.

Tak fordi I lytter med.